Grant

Placówka w ramach ogólnopolskiego projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia pod tytułem

DOSTOSOWANIE PLACÓWKI OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU "DOSTĘPNOŚĆ PLUS”

otrzymała kwotę 712 264,28 zł na wykonanie działań mających na celu poprawę dostępności przychodni dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami. W ramach przyznanych środków wykonano gruntowny remont pomieszczeń, zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny i informatyczny, przeprowadzono szereg zmian w obszarze komunikacyjnym i organizacyjnym placówki.

Udostępnij: