Przychodnia Lekarska Ri-Med świadczy usługi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach umowy z NFZ.

Zakres świadczeń zdrowotnych POZ:

  > dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej: doświadczonych lekarzy rodzinnych, pediatry, pielęgniarek i położnej środowiskowej zarówno w placówce jak i w domu pacjenta

  > dostęp do punktu pobrań, pracowni ultrasonografii, gabinetu zabiegowego

  > realizacja progów profilaktycznych finansowanych przez NFZ

  > realizacja programu szczepień dla pacjentów poniżej 18 roku życia

  > realizacja programu szczepień sezonowych

  > realizacja innych świadczeń wynikających z potrzeb populacji objętej opieką,w tym:

  > kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,

  > kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe

  > kwalifikowanie do świadczeń z zakresu transportu sanitarnego w POZ

  > wystawienie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ

Jak zostać naszym pacjentem? .Aby zapisać się do naszej przychodni należy wypełnić formularz rejestracyjny, zwany również deklaracją wyboru. Deklarację można pobrać ze strony lub wypełnić przez portal pacjenta, po założeniu konta w IKP. Uzupełnioną i wydrukowaną deklarację należy przynieść osobiście. Można też uzupełnić otrzymaną deklarację w placówce.

Internetowe Konto Pacjenta

Żeby wybrać swojego lekarza POZ, położną POZ, pielęgniarkę POZ, należy zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta, a następnie wejść w „Moje konto”. Na dole strony, pod śródtytułem „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)”, znaleźć właściwą pozycję i kliknąć „Wypełnij deklarację”. Po wybraniu placówki/przychodni trzeba wybrać lekarza, pielęgniarkę lub położną i zatwierdzić.

Złóż deklarację online

Lekarze Rodzinni.

  > dr Dorota Furmanek - Rożewska – Specjalistka Medycyny Rodzinnej

  > dr Paulina Kubik – Specjalistka Medycyny Rodzinnej

  > dr Michał Borkowski – Specjalista Medycyny Rodzinnej