Program profilaktyki chorób układu krążenia

Program obejmuje osoby będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których
nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia oraz które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu
(także u innych świadczeniodawców).

Program składa się z wywiadu lekarskiego na temat chorób układu krążenia w rodzinie, profilaktycznego badania układu krążenia, określenia BMI, pomiaru ciśnienia, badania biochemicznego krwi (poziom cholesterolu i glukozy we krwi) oraz oceny ryzyka zachorowania.

MAMMOBUSY – mammografia mobilna

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki piersi i dbałości o nie, a przede wszystkim propagowanie wykonywania badań profilaktycznych — mammograficznych, wśród kobiet między 50 a 69 rokiem życia.

Do kogo skierowany jest program:

  • kobiet w wieku od 50 do 69 lat,
  • kobiet wykonujących badania profilaktyczne raz na 24 miesiące,
  • kobiet, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego, po upływie 12 miesięcy od ostatniego badania,
  • kobiet, u których nie wykryto wcześniej zmiany podejrzanej.
Udostępnij: