Kto powinien zostać zaszczepiony?

Aby zapewnić maksymalną ochronę przed zachorowaniem u osoby szczepionej oraz w jego otoczeniu szczepienia powinny obejmować jak największą grupę osób. Takie postępowanie prowadzi do ograniczenia lub eliminacji przenoszenia się drobnoustrojów pomiędzy ludźmi. Wszystkie zdrowe dzieci i młodzież powinny zostać obowiązkowo zaszczepione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

W Programie zawarte są szczepionki zabezpieczające przed szczególnie groźnymi chorobami wieku dziecięcego. Szczepienia również zaleca się zdrowym osobom dorosłym w celu rutynowego uodpornienia lub wzmocnienia odporności (np. szczepienie p/WZW typu B, p/tężcowi). Dla osób z grup podwyższonego ryzyka decyzję o zaszczepieniu podejmuje lekarz w oparciu o listę szczepionek obowiązkowych lub zalecanych (np. szczepienie p/ospie wietrznej, p/WZW A, p/WZW B, p/Streptococcus pneumoniae). Kobiety w wieku rozrodczym powinny się szczepić w celu zapobiegania zakażeniom wrodzonym (np. różyczka wrodzona). Powinno się zaszczepić osoby, które w przypadku zachorowania stanowią źródło zakażenia wielu osób (dzieci z domów dziecka, pensjonariusze domów opieki, osoby wykonujące zawody medyczne.

Udostępnij: