Pediatria

Zadzwoń do nas 42 - 683 00 14 Kontakt
Dołącz do nas! Chcesz należeć do naszej przychodni ? Pobierz deklarację. Pobierz
Pediatria:

Bilanse zdrowia dziecka są to pogłębione i kompleksowe badania lekarskie dziecka przeprowadzane w określonych przez przepisy odstępach czasu, które służą systematycznej kontroli stanu zdrowia dziecka i jego rozwoju oraz wczesnemu wykrywaniu wszelkich nieprawidłowości zdrowotnych.

Terminy bilansów zdrowia:

Szczepienia obowiązkowe i zalecane
Kto powinien zostać zaszczepiony?

Aby zapewnić maksymalną ochronę przed zachorowaniem u osoby szczepionej oraz w jego otoczeniu szczepienia powinny obejmować jak największą grupę osób. Takie postępowanie prowadzi do ograniczenia lub eliminacji przenoszenia się drobnoustrojów pomiędzy ludźmi. Wszystkie zdrowe dzieci i młodzież powinny zostać obowiązkowo zaszczepione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

W Programie zawarte są szczepionki zabezpieczające przed szczególnie groźnymi chorobami wieku dziecięcego. Szczepienia również zaleca się zdrowym osobom dorosłym w celu rutynowego uodpornienia lub wzmocnienia odporności (np. szczepienie p/WZW typu B, p/tężcowi). Dla osób z grup podwyższonego ryzyka decyzję o zaszczepieniu podejmuje lekarz w oparciu o listę szczepionek obowiązkowych lub zalecanych (np. szczepienie p/ospie wietrznej, p/WZW A, p/WZW B, p/Streptococcus pneumoniae). Kobiety w wieku rozrodczym powinny się szczepić w celu zapobiegania zakażeniom wrodzonym (np. różyczka wrodzona). Powinno się zaszczepić osoby, które w przypadku zachorowania stanowią źródło zakażenia wielu osób (dzieci z domów dziecka, pensjonariusze domów opieki, osoby wykonujące zawody medyczne.

Wizyta patronażowa

Wizyta patronażowa lekarza u noworodka odbywa się w ciągu 2 tygodni od pisemnego zgłoszenia dziecka w poradni. Lekarz pediatra ocenia stan zdrowia noworodka w pierwszych dniach po opuszczeniu szpitala. Omawia kalendarz szczepień dziecka w pierwszych tygodniach życia. Udziela porad dotyczących karmienia i pielęgnacji noworodka.

Żywienie niemowląt

Lekarz pediatra udziela porad dietetycznych dla dzieci z problemami żołądkowo-jelitowymi oraz omawia schematy żywieniowe dla dzieci w konkretnych przedziałach wiekowych.

Położna środowiskowo-rodzinna

Wizyty położnej środowiskowo-rodzinnej realizowane w celach edukacyjnych u kobiet ciężarnych od 21 tygodnia ciąży do momentu porodu.

Wizyty patronażowe położnej środowiskowo-rodzinnej u noworodka i położnicy są realizowane do końca 8 tygodnia życia dziecka.

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Wizyty pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej u dziecka realizowane są do ukończenia pierwszego roku życia.


Strona wykonana przez Firmę VenomProject